Detaljer med fin ytjämnhet och snäva toleranser

Vi har kompetens och utrustning för att möta högt ställda krav på detaljer. Vi utför plan- och rundslipning, polering och erbjuder en mängd tjänster inom beläggning och ytbehandling.

Fler tjänster