KOMPLETTERANDE KOMPONENT­ANSKAFFNING

Som ett led i en systemleverans och helhetslösning hanterar tillverkning alternativt inköp av alla ingående komponenter i ert system.

Montering

Montering av era komponenter och system gör vi gärna som ett led i en helhetslösning.

Avancerad fräsning

I vår flexibla maskinpark, med både 3- och 5-axliga fleroperationsmaskiner och bäddfräsar, kan vi producera allt från prototyper till mellanstora serier med automation. Från små, avancerade detaljer som kräver hög skärdata och simultanbearbetning till större detaljer upp till 4000 x 1200 x 2000 millimeter.

Tillverkning av fixturer

Framtagning av fixturer till rör/rörsystem för svetsning eller montering.

Prototyper

Ladda ner vår förteckning över befintliga bockverktyg

Konstruktionstöd eller konstruktion

Vi bistår alltid med konstruktion av nödvändiga verktyg för aktuell produktion. Dessutom gärna med konstruktionsinsatser inom rör- och profilsystem antingen som utförare eller rådgivare.

Design for manufacturing

Vi har en nära dialog med våra kunder. På så sätt hittar vi den specifika konstruktion som, i varje enskilt uppdrag, möjliggör en kvalitetssäkrad och ekonomisk tillverkning.

Testning

Vi testar era system utifrån er kravspecifikation. Det kan handla om kontrollmätning, provtryckning, kalibrering, funktionstest, etc

Ytbehandling

Vi har ett brett och väl inarbetat samarbete med många olika underleverantörer inom olika typer av ytbehandling, till exempel lackering, anodisering, svartoxidering, fosfatering och elektropolering. Vi har en bred artikelflora och känner till – och löser – det mesta!

Svetsning

ÖBAKO AB är en legotillverkare som arbetar enligt en Europeisk järnvägsstandard (DIN EN15085-2) som omfattar rälsburna fordon, vilket förutsätter att man arbetar enligt DIN 9002 och EN 3834. EN 15085 är en standard för att säkerställa kvalitén på svetsade konstruktioner som utföres på rälsburna fordon. Tidigare motsvarande standard DIN6700 kom att ersättas av EN 15085… Fortsätt läsa Svetsning