Oförstörande provning

I nära samarbete med oberoende ackrediterade kontrollföretag säkerställer vi att våra produkter håller vad vi lovar. Vi erbjuder därför en rad olika kontrollmetoder, bland annat för sprickkontroll genom exempelvis penetrant- och ultraljudsprovning.

Kalibrering

Det är våra kunders resultat som är viktiga för oss, och kvaliteten står alltid i fokus. Därför kalibrerar vi regelbundet alla våra mätinstrument för att säkerställa att mätresultaten alltid levereras enligt kraven.

Kontrollmätning, CMM

Genom hela vår tillverkningsprocess står kvaliteten alltid i fokus. Vi använder koordinatmätmaskin för både löpande intern kontroll samt slutkontroll med krav på mätprotokoll.

Reparation

Att reparera befintliga maskiner är ofta både miljösmart och ekonomiskt klokt. Med vår breda maskinpark och stora kompetens har vi möjligheter att ta oss an de flesta reparationsuppdrag.

Våra tillverkningsprocesser

Vi implementerar naturligtvis alla våra tillverkningsprocesser även i underhållsuppdragen. Dessa beskrivs separat under verksamhetsområdet Tillverkning.

Översyn och åtgärdsbehov

Det är ofta rationellt att göra en översyn av ett objekt om det, av någon anledning, är ur produktion. Genom att upptäcka och göra flera nödvändiga åtgärder på en gång kan man undvika såväl kommande haverier som kostsamma stopp och reparationer.

Innovationsstöd och problemlösning

Att lösa problem triggar oss, och att hitta en enkel lösning på ett svårt problem är en spännande utmaning. Tack vare vår breda och djupa kompetens har vi emellanåt inte bara hjälpt kunden, utan också skapat nya patent! 

Konstruktion

Ibland utför vi rena konstruktionsuppdrag och ibland ingår vi som en resurs i ett större projekt. Men oftast är våra konstruktionsuppdrag en del i en helhet som också kan innefatta problemlösning, konstruktion och tillverkning. Vi är en partner för alla behov. 

Kontrollmätning, manuell

Kontrollmätning är en självklarhet för oss och vi genomför såväl löpande kontroller i våra tillverkningsprocesser som stickprov och slutkontroller. Våra mätdon är individmärkta och kalibrerade enligt intervall vilket innebär full spårbarhet genom mätdonsregistret.

Underhåll

Vi har nära samarbete med våra kunder och känner deras produkter och behov. Genom att ta hand om, och underhålla maskiner och verktyg löpande kan vi hjälpa till att minska risken för större och kostsamma reparationer.