Collaborating robot

Siktet är inställt på att i flera olika produktionslösningar kunna nyttja de fördelar en ”collaborating robot” kan ge ett företag som jobbar med mindre serier. En unik ny teknik som möjliggör ett helt nytt sätt att utnyttja robotteknik i mindre företag på ett nytt och flexibelt sätt.