KOMPLETTERANDE KOMPONENT­ANSKAFFNING

Som ett led i en systemleverans och helhetslösning hanterar tillverkning alternativt inköp av alla ingående komponenter i ert system.

Montering

Montering av era komponenter och system gör vi gärna som ett led i en helhetslösning.

Testning

Vi testar era system utifrån er kravspecifikation. Det kan handla om kontrollmätning, provtryckning, kalibrering, funktionstest, etc