Om oss

ÖBAKO AB är ett verkstadsföretag som specialiserat sig på rörbockning och profilbockning. Verksamheten har bedrivits sedan 1987. Vi levererar från enklare arbeten till kompletta systemlösningar, sammanfogade och ytbehandlade, färdiga för montering.

  • Vi har en anpassad maskinpark med moderna maskiner inom rör och profilbockning, stans, pressning, skärande bearbetning, tig-svetsning, mig/mag-svetsning.
  • Vår personal är duktiga operatörer och hantverkare inom sina områden. Med dessa resurser vänder vi oss idag till kunder som vill ha små till medelstora serier.
    Vi har ett nätverk av duktiga underleverantörer som säkerställer kompletta systemlösningar med hög finish och precision.
  • ÖBAKO AB arbetar efter kvalitetsnorm ISO 9002.
  • Vi har ett väl utbyggt MPS-system med inbyggd materialspårbarhet som kan användas när så erfordras.

Kvalitet och verksamhetspolicy

Vår framgång som leverantör av mekaniska precisionskomponenter bygger på hållbar utveckling och samverkan mellan våra kunder, medarbetare och ägare. Våra mål ska säkerställa denna utveckling och samverkan.

Vi bidrar till våra kunders framgång och totala kvalitet genom grundlig kunskap om deras behov, ständig förbättring och mätning av vår förmåga att leva upp till dessa.

Vi är lagspelare och vill bidra med kunskap, erfarenhet och engagemang för att ständigt förbättra vår förmåga, våra processer, arbetsmetoder och trivsel.

Vi har fokus på våra betydande miljöaspekter, förebyggande av förorening, att uppfylla lagar, intressenters krav, minska slöserier och göra rätt saker på rätt sätt, vilket leder till minskad miljöpåverkan, högre kvalitet, effektivitet samt en god lönsamhet över tid.

Miljöpolicy

Öbako ska uppfylla de miljökrav som ställs av våra kunder. Vi ska aktivt arbeta med miljöfrågor inom samtliga nivåer på företaget och arbetet ska präglas av öppenhet och ständiga förbättringar. För att utvecklas ska vi samarbeta med våra kunder och leverantörer för att ta tillvara erfarenheter och tekniskt kunnande inom och utom företaget.

Historia

ÖBAKO AB är ett verkstadsföretag som specialiserat sig på rörbockning och profilbockning. Verksamheten har bedrivits sedan 1987. Har därmed levererat rörsystem, bockat rör och profiler i 33 år

Här är några viktiga händelser sedan dess

2024
Investerar Öbako i en ny bockmaskin (Mellanboken bruse) och ökar sin tekniska kapacitet inom området med drygt  50%.

2023-05-01
Blev öbako en del av A Teknik Group.

Oktober 2016
Efter en intensiv och spännande inledning på hösten med flera nya uppdrag så ser vi med spänning fram emot fortsättningen. I dag sänder vi iväg en stor leverans (8 st pallar med rördelar och rörsystem) till flera olika kunder. Tidigare i veckan sände vi rörbågar för montering på en ny typ av truck som kan manövreras på ett sätt som inte många andra truckar kan, Se bild på Facebook . Det har varit en intensiv vecka och vi kan vara nöjda med oss själva, vi har levererat hög kvalitet i rätt tid igen!

April 2016
Första kvartalet har varit mycket trevligt med hög beläggning och många nya och intressanta projekt, vecka 15 var en rekordvecka då vi aldrig levererat ut i den omfattningen tidigare samt till så många olika kunder.

September 2015
Fredagen den 4/9, klockan 11,00 kom studenter från Energi, Miljö och Teknik på ett studiebesök.
Det blev en trevlig tillställning med rundvandring på olika stationer och förevisning av vår kunniga personal vid varje station. Antalet besökare kom att uppgå till över 140 st så det blev en bra uppslutning.
Vi avslutade med att grilla hamburgare i solen inne på gården.

Juni 2015
Ombyggnationen av fikarum och kontor börjar bli klart.

April 2015
Vi flyttar in i ny maskinhall, en hall för rörbockning.
Vår nya maskinhall är nu klar och vi jobbar i skrivande stund som bäst på att flytta maskiner till den nya hallen. Vi har nu 5 avdelningar samtliga med bra och anpassade lokaler för verksamheten, Kap och grad, Rör bock och formning, Skärande bearbetning, svets och fogning, Montering och paketering.

Oktober 2014
Vi bygger ut för att förbättra internlogistiken och produktions effektiviteten, samt att göra plats för lager och montering.

Maj 2014
Vi uppdaterar hela vårt datasystem till W7 byter server och byter MPS-system, Valet av MPS-system föll åter igen på Prodtime som vi varit nöjda med under många år.

Sept 2013
Våra första leveranser av kompletta pneumatiksystem i kittat utförande levereras.

Aug 2013
För att säkerställa hög kvalité och förfoga över en bred kompetens inleder vi ett samarbete med Parker Hannifin.

Aug 2012.
Under hösten jobbar vi på med nya och gamla kunder och utökar vårt samarbete med duktiga underleverantörer.

Maj 2011
Vi har gjort om vår hemsida. Välkommen!

2010
Oktober: En cnc-styrd elektrisk bockmaskin är levererad, valet av tillverkare föll på CSM Taiwan, med anledning av våra tidigare goda erfarenheter av deras produkter.
Vi nyinvesterar i en mycket snabb cnc-styrd rörkap även denna får CSM leverera .

2010
Februari: Ny maskinhall för i huvudsak kap och pretillverkning blir klar.

2009
Augusti: Nyinvestering av en Stierli-Bieger profil/kantbockmaskin. Där dom andra traditionella bockmaskinerna inte klarar jobbet är detta ett bra komplement.

2009
April: Vi är mycket stolta att få meddela att vi blivit utnämnd till: årets företag i Härnösand 2008.

2008
December: Samarbetsnätverket Ådalsproduktion återupptas.

2008
Augusti: Investerat i ett till nytt rundsvetsbord för ökad effektivitet.

2008
Juni: Mätarm 3D-scanner för att mäta rör och fixturer införskaffad.

2008
Februari: Ultraljudstvätt för ökad kvalitet införskaffat.

2007
November: I anslutning till jul kommer vi att installera en ny HAAS VF-2 fleroperationsmaskin.

2007
Februari: Den nya rullbockmaskin är nu i full produktion.

2006
Vår nya 6-axliga cnc-rörbockmaskin som kan rull och drag-bocka, den är nu installerad och vi håller på att belägga den med arbete, samtidigt som vi tar fram nya verktyg till den.

1987
Bolaget startades av Urban Norgren.

Konstruktionsutmaning?

Låt oss lösa den >>

Konstruktionsutmaning?

Låt oss lösa den