Processer och tjänster

 • Rör- och profilbockning
  • Bockning sker i CNC-styrda maskiner i olika storlek. Vi har idag ett mycket stort antal verktyg för olika profiler och rör i varierande dimensioner. Vi tar snabbt fram nya verktyg vid behov för att möta kundens specifika krav och önskemål. Kapaciteten är god genom våra 3 st styrda maskiner varav 2 st med friradiebockning.
 • Svetsning
  • ÖBAKO AB är en legotillverkare som arbetar enligt en Europeisk järnvägsstandard (DIN EN15085-2) som omfattar rälsburna fordon, vilket förutsätter att man arbetar enligt DIN 9002 och EN 3834.
  • EN 15085 är en standard för att säkerställa kvalitén på svetsade konstruktioner som utföres på rälsburna fordon. Tidigare motsvarande standard DIN6700 kom att ersättas av EN 15085 under senare delen av 2007.
  • Vi har personal med IWS kompetens och våra svetsare innehar svetsarprövning enligt Europalicens SS-EN 9606. Svetsprocedurerna är kvalificerade enligt EN 288-3.
 • Ytbehandling
  • A Tekniks befintliga process
 • Kompletterande komponentanskaffning
  • Som ett led i en systemleverans och helhetslösning hanterar tillverkning alternativt inköp av alla ingående komponenter i ert system.
 • Montering
  • Montering av era komponenter och system gör vi gärna som ett led i en helhetslösning.
 • Testning
  • Vi testar era system utifrån er kravspecifikation. Det kan handla om kontrollmätning, provtryckning, kalibrering, funktionstest, etc
 • Design for manufacturing
  • Enl A Tekniks
 • Kostruktionstöd eller kontruktion
  • Vi bistår alltid med konstruktion av nödvändiga verktyg för aktuell produktion. Dessutom gärna med konstruktionsinsatser inom rör- och profilsystem antingen som utförare eller rådgivare.
 • Prototyper
  • Prototyptillverkning är en naturlig del i vår relation med våra kunder. Ofta som ett led i kundens produktutveckling men ofta också som ett led i att förbereda fullskalig produktion.
  • Vi har en stor uppsättning verktyg till runda rör men även fyrkantiga, rektangulära, platta, ovala. denna verktygsförteckning går att ladda ned i pdf-format och kan med fördel användas vid kostruktion av produkter där rör ingår. I listan framgår diameter och centrumradie.
  • Skall vara lätt att uppdatera verktygsförteckning i pdf-format då den uppdateras kontinuerligt…UN
   Radie=Centrumradie (Rekomenderas att anges på rörkonstruktioner)
   Förutom dessa bockverktyg har vi rullbockverktyg med friradiebockning från 8 till 100 mm. Kontakta oss för mer information vad vi har för verktyg, eller om ni önskar att vi tillverkar ett verktyg
 • Tillverkning av fixturer
  • Framtagning av fixturer till rör/rörsystem för svetsning eller montering.
Rör och Profilkomponenter
Systemleveranser
Utveckling och konstruktion

Vilka utmaningar kan vi hjälpa dig att lösa? Hör av dig!