Prototyper

  • Prototyptillverkning är en naturlig del i vår relation med våra kunder. Ofta som ett led i kundens produktutveckling men ofta också som ett led i att förbereda fullskalig produktion.
  • Vi har en stor uppsättning verktyg till runda rör men även fyrkantiga, rektangulära, platta, ovala. denna verktygsförteckning går att ladda ned i pdf-format och kan med fördel användas vid konstruktion av produkter där rör ingår. I listan framgår diameter och centrumradie.
    Radie=Centrumradie (Rekommenderas att anges på rörkonstruktioner)
  • Förutom dessa bockverktyg har vi rullbockverktyg med friradiebockning från 8 till 100 mm. Kontakta oss för mer information vad vi har för verktyg, eller om ni önskar att vi tillverkar ett verktyg

Fler processer & Tjänster