Renovering eller reparation av klipp- och formverktyg

Vid en renovering tar vi tar hand om dina verktyg och gör en ordentlig genomgång. Vi genomför rengöring, byte av slitagedelar, skärpslipning och utbyte av klipp- och formstål.

Behövs en reparation lägger vi stor vikt vid att vara snabba med att hitta en lösning, från konstruktion och tillverkning till återsändning. En reparation är ofta akut och vi vet att er tid är dyrbar.

Fler tjänster