Rör- och profilbockning

Bockning sker i CNC-styrda maskiner i olika storlek. Vi har idag ett mycket stort antal verktyg för olika profiler och rör i varierande dimensioner. Vi tar snabbt fram nya verktyg vid behov för att möta kundens specifika krav och önskemål. Kapaciteten är god genom våra 3 st styrda maskiner varav 2 st med friradiebockning.

Fler processer & Tjänster