Stora bocken bruse

Ø 20-65 mm. Fabrikat CSM. CNC Maskin,  Elektriskt styrd på samtliga bockrörelser, samt möjlighet till friradiebockning.