Svetsning

ÖBAKO AB är en legotillverkare som arbetar enligt en Europeisk järnvägsstandard (DIN EN15085-2) som omfattar rälsburna fordon, vilket förutsätter att man arbetar enligt DIN 9002 och EN 3834.

EN 15085 är en standard för att säkerställa kvalitén på svetsade konstruktioner som utföres på rälsburna fordon. Tidigare motsvarande standard DIN6700 kom att ersättas av EN 15085 under senare delen av 2007.

Vi har personal med IWS kompetens och våra svetsare innehar svetsarprövning enligt Europalicens SS-EN 9606. Svetsprocedurerna är kvalificerade enligt EN 288-3.

Fler processer & Tjänster