Testning

Vi testar era system utifrån er kravspecifikation. Det kan handla om kontrollmätning, provtryckning, kalibrering, funktionstest, etc

Dokumentation och spårbarhet

Med kunder inom bland annat flygindustri och Life Science är vi vana att hantera olika krav på dokumentation och spårbarhet. Så oavsett hur era behov ser ut har vi processer som säkrar dessa viktiga frågor.

Mätprotokoll

Vi levererar mätprotokoll över mått och toleranser enligt ritningar i pappersform eller digitalt, för de kunder som önskar det.

Oförstörande provning

I nära samarbete med oberoende ackrediterade kontrollföretag säkerställer vi att våra produkter håller vad vi lovar. Vi erbjuder därför en rad olika kontrollmetoder, bland annat för sprickkontroll genom exempelvis penetrant- och ultraljudsprovning.

Kalibrering

Det är våra kunders resultat som är viktiga för oss, och kvaliteten står alltid i fokus. Därför kalibrerar vi regelbundet alla våra mätinstrument för att säkerställa att mätresultaten alltid levereras enligt kraven.

Kontrollmätning, CMM

Genom hela vår tillverkningsprocess står kvaliteten alltid i fokus. Vi använder koordinatmätmaskin för både löpande intern kontroll samt slutkontroll med krav på mätprotokoll.

Kontrollmätning, manuell

Kontrollmätning är en självklarhet för oss och vi genomför såväl löpande kontroller i våra tillverkningsprocesser som stickprov och slutkontroller. Våra mätdon är individmärkta och kalibrerade enligt intervall vilket innebär full spårbarhet genom mätdonsregistret.