KOMPLETTERANDE KOMPONENT­ANSKAFFNING

Som ett led i en systemleverans och helhetslösning hanterar tillverkning alternativt inköp av alla ingående komponenter i ert system.

Montering

Montering av era komponenter och system gör vi gärna som ett led i en helhetslösning.

Avancerad fräsning

I vår flexibla maskinpark, med både 3- och 5-axliga fleroperationsmaskiner och bäddfräsar, kan vi producera allt från prototyper till mellanstora serier med automation. Från små, avancerade detaljer som kräver hög skärdata och simultanbearbetning till större detaljer upp till 4000 x 1200 x 2000 millimeter.

Ytbehandling

Vi har ett brett och väl inarbetat samarbete med många olika underleverantörer inom olika typer av ytbehandling, till exempel lackering, anodisering, svartoxidering, fosfatering och elektropolering. Vi har en bred artikelflora och känner till – och löser – det mesta!

Svetsning

ÖBAKO AB är en legotillverkare som arbetar enligt en Europeisk järnvägsstandard (DIN EN15085-2) som omfattar rälsburna fordon, vilket förutsätter att man arbetar enligt DIN 9002 och EN 3834. EN 15085 är en standard för att säkerställa kvalitén på svetsade konstruktioner som utföres på rälsburna fordon. Tidigare motsvarande standard DIN6700 kom att ersättas av EN 15085… Fortsätt läsa Svetsning

Rör- och profilbockning

Bockning sker i CNC-styrda maskiner i olika storlek. Vi har idag ett mycket stort antal verktyg för olika profiler och rör i varierande dimensioner. Vi tar snabbt fram nya verktyg vid behov för att möta kundens specifika krav och önskemål. Kapaciteten är god genom våra 3 st styrda maskiner varav 2 st med friradiebockning. Ladda… Fortsätt läsa Rör- och profilbockning

Tillverkning i världsklass med avancerad 5-axlig fräsning 

Med vår helt nya flexibla robot-cell utför vi nu också avancerad 5-axlig fräsning med automation.

Pressning av plåt

I våra pressar kan vi både provköra verktyg för att verifiera funktion och kvalitet och dessutom producera detaljer till våra kunder.

Montering av verktyg och fixturer

Vi monterar både nytillverkade och ombyggda eller reparerade klipp- och plåtformningsverktyg och fixturer, antingen i våra lokaler eller på plats hos kund.

Svetsade konstruktioner

Vi tillverkar bland annat specialvagnar, ställ, lyftok och produktionsutrustning och löser också helheten, med förbearbetning, svetsning, eventuell värmebehandling samt efterbearbetning och ytbehandling.