Tillverkning av fixturer

Framtagning av fixturer till rör/rörsystem för svetsning eller montering.

Prototyper

Ladda ner vår förteckning över befintliga bockverktyg

Konstruktionstöd eller konstruktion

Vi bistår alltid med konstruktion av nödvändiga verktyg för aktuell produktion. Dessutom gärna med konstruktionsinsatser inom rör- och profilsystem antingen som utförare eller rådgivare.

Design for manufacturing

Vi har en nära dialog med våra kunder. På så sätt hittar vi den specifika konstruktion som, i varje enskilt uppdrag, möjliggör en kvalitetssäkrad och ekonomisk tillverkning.

Prototypframtagning

Vi hjälper dig att ta fram prototyper, exakt enligt din ritning eller efter konstruktions- och utvecklingsförslag från oss.

Utveckling av en idé till en färdig produkt

Vi bollar gärna tankar med dig och hjälper dig att förverkliga dina idéer.

Innovationsstöd och problemlösning

Att lösa problem triggar oss, och att hitta en enkel lösning på ett svårt problem är en spännande utmaning. Tack vare vår breda och djupa kompetens har vi emellanåt inte bara hjälpt kunden, utan också skapat nya patent! 

Konstruktion

Ibland utför vi rena konstruktionsuppdrag och ibland ingår vi som en resurs i ett större projekt. Men oftast är våra konstruktionsuppdrag en del i en helhet som också kan innefatta problemlösning, konstruktion och tillverkning. Vi är en partner för alla behov. 

Konstruktion av fixturer

Mätfixturer, monteringsfixturer och bearbetningsfixturer är bara några exempel på alla de typer av fixturer vi konstruerar.

Konstruktion av klipp- och formverktyg

Vi har lång erfarenhet av allt från nytillverkning av klipp- och formverktyg till reparationer och ombyggnationer.